Made by Halmstad - Länken mellan skola och arbetsliv

Företagarna ger nya möjligheter för unga

Flera företagare i Halmstad poänterar vikten av ett socialt ansvar för undomar som inte lyckats få ett jobb efter fullgjord gymnasieskola. MTA Bygg är ett av dessa företag och erbjuder dem arbetslivserfarenhet i en kanske för dem helt okänd bransch. VD Tommy Zryd menar att det kan väcka intresse, skapa lust till vidareutbildning och ingjuta det mod som behövs för att göra nya val i livet.

Arbetsförmedlingen står för rekryteringsprocessen och kommer bl a att anordna träffar mellan ett urval av ungdomarna och de medverkande företagen. De ungdomar som tar sig vidare kommer under en tidsbegränsad anställning att få prova på diverse enklare arbetsuppgifter.

-Att få erfarenhet från ett första jobb kan ha stor betydelse för den egna självkänslan och framtida anställningar säger Madeleine Palmhager från Arbetsförmedlingen som hoppas på att fler företagare ger arbetslösa ungdomar en chans:

  • att få komma på anställningsintervjuer med återkoppling,
  • till en värdefull arbetslivserfarenhet.          
  • att skaffa sig fler kontakter
  • att byta inriktning på sitt framtida yrkesliv     

Verksamhetschef på Företagarna i Halland, Marie Axtelius, menar även hon att det är viktigt att ta unga på allvar och ge dem en chans att visa vad de går för. Företageran föregår med gott exempel genom att erbjuda ungdomar visstidsanställningar. Arbetsuppgifterna blir att ringa och informera medlemmar om, samt bjuda in, till olika aktiviteter. Värdefullt både för Företagarna och för ungdomarna!

Nya Mojligheter

Kontakt


Made by Halmstad

Projektledare Lisa Crona

Mail: lisa.crona@halmstad.se

Tel: 0727-139 729

Halmstads Näringslivs AB
Köpmansgatan 20 i Halmstad

Made by Halmstad drivs i samarbete mellan Utbildnings- och Arbetsmarknadsförvaltningen och Barn- och Ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun