Made by Halmstad - Länken mellan skola och arbetsliv

 

pROCESSEN KAN SE OLIKA UT

Made by Halmstd som projekt är nu avslutat, men du som företagare kan genom oss hitta och få hjälp att börja samarbeta med en skola som passar. Du som lärare kan genom oss få kontakter och stöd i kommunikationen med ett företag som passar. Vi har gott om exempel på hur vi och andra arbetat tidigare vilket gör startsträckan kortare!

 

 

Kontakt


Made by Halmstad

Projektledare Lisa Crona

Mail: lisa.crona@halmstad.se

Tel: 0727-139 729

Halmstads Näringslivs AB
Köpmansgatan 20 i Halmstad

Made by Halmstad drivs i samarbete mellan Utbildnings- och Arbetsmarknadsförvaltningen och Barn- och Ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun