Made by Halmstad - Länken mellan skola och arbetsliv

Kontakt

Lisett Ignell

Barn och Ungdomsförvaltningen

lisette.ignell@halmstad.se

 

Made by Halmstad drivs i samarbete mellan Utbildnings- och Arbetsmarknadsförvaltningen och Barn- och Ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun