Made by Halmstad - Länken mellan skola och arbetsliv

made by Halmstad 

 

Made by Halmstad har nått sitt slut som projekt och vi vill rikta ett STORT TACK till alla som under projektperioden varit engagerade i samarbeten mellan skolor och arbetsliv!

Arbetet med samverkan skola/arbetsliv går nu in i en ny fas. Kontaktperson är Lisett Ignell, som del i hennes tjänst, är samordnare för nätverket Entreprenöriellt lärande på Barn- och Ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun.

Halmstad kommun arbetar därmed vidare och tillsammans ser vi till att alla barn och unga nås av insatser som sätter kunskap i verkliga sammanhang och som ökar deras kunskaper om arbetsmarknaden och yrken så att de kan göra väl underbyggda studie- och yrkesval!

Men vad skulle projektet uppnå och hur blev måluppfyllnaden?

Visionen var att skapa förutsättningar för att barn och unga ska vara väl förberedda för sin framtid genom att bygga upp en struktur för samarbeten mellan skola och arbetsliv. Projektet skulle bidra till vidgade nätverk för barn och unga genom att i skolan integrera arbetslivet i större utsträckning i ordinarie verksamhet.

Made by Halmstad skulle lyfta de goda exemplen som finns för spridning men framförallt stötta de som ville skapa fler långsiktigt hållbara koncept för samarbete mellan skola och arbetsliv. Made by Halmstad skulle verka som en resurs för att fånga upp önskningar utifrån arbetsplatsens eller skolans mål och ge ett stöd i processen. Därmed skulle Made by Halmstad arbeta aktivt för att bygga ett stort nätverk som i sin tur kunde generera samarbeten. Made by Halmstads arbete skulle jobba för att alla barn och unga ska nås av insatser kopplat till en kvalitetssäkrad organisation.

Vi bedömer måluppfyllelsen som mycket god i förhållande till de förutsättningar som rått. Made by Halmstad har kontinuerligt lyft goda exempel via hemsida och sociala medier, initierat samarbeten mellan skolor och arbetsliv, bidragit med kompetensutvecklande insatser för främst personal i skolan samt att skolor fått fler kontakter i arbetslivet som i sin tur vidgat elevernas nätverk.

Made by Halmstad har byggt upp ett kontaktnät som med rätt underhåll även i fortsättningen kommer göra det betydligt lättare för matcha ihop skola med arbetsliv.

Arbetet med samverkan skola/arbetsliv är numera en del i det systematiska kvalitetsarbetet på UAF och Made by Halmstad har bidragit till att vidareutveckla och stärka kanaler mellan UAF, BUF, Halmstads Näringslivs AB och Högskolan i Halmstad samt branschorganisationer i Halmstad och Halland. Made by Halmstad har satt samverkan skola/arbetsliv på agendan och fungerat som en symbol för frågan.

Synliga resultat som projektet gett:

 • Samarbeten mellan företag och skolor
 • Samarbeten mellan förvaltningar/bolag inom kommunen
 • Återkommande skarpa uppdrag mellan skola och näringsliv
 • nätVERKET som lever vidare under hösten 2016
 • Del i det systematiska kvalitetsarbetet i gymnasieskolan
 • Fortbildning UF-lärare tre år i rad (antalet elever som driver UF i Halmstad har ökat från 10 % till 34 % de senaste tre åren)
 • Moving Out – målstyrt arbete som sker i samarbete med Ungdomskraft
 • Sommarentreprenörsskola tre år i rad
 • Kompetensutveckling studie- och yrkesvägledare
 • Kartläggning av arbetslivskontakter i Halmstads kommunala gymnasieskolor
 • APL-utveckling
 • Ett utvecklat och strukturerat regionalt samarbete kring skola/arbetslivsfrågor

Slutredovisning

 

 

 

Made by Halmstad drivs i samarbete mellan Utbildnings- och Arbetsmarknadsförvaltningen och Barn- och Ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun